Krmilni mehanizmi in sistemi za jadrnice

Danska Jefa je izredno napredna tovarna, ki je v zadnjih letih izredno dobro izkoristila nadpovprečno rast navtičnega trga in slabosti svojih konkurentov. Z inovativnim pristopom k razvoju na področju uležajenja krmil in krmilnih sistemov za jadrnice ter z visoko avtomatizirano proizvodnjo so se uspeli prebiti v sam svetovni vrh. Veliko o naprednosti in samozavesti te tovarne pove že sama spletna stran ( www.jefa.com), ki je za kupca tudi edini, a izčrpni vir vseh za kupca ali dizajnerja potrebnih informacij.